Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАТЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 15,497 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАТЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010191
22011196
32012239
42013247
52014214
62015179
72016203
82017199
92018186
102019150
112020127
122021126
13202210