Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 05-р сарын 16 өдрийн байдлаар "БАТЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 15,455 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "БАТЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010191
22011196
32012239
42013247
52014213
62015179
72016203
82017200
92018186
102019149
112020124
12202122