Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "БАТЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 8,734 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАТЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201071
2201180
3201293
4201376
5201478
6201568
7201664
8201750
9201847
10201950
11202058
12202148
1320226