Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "БАТЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 8,671 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАТЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201072
2201180
3201293
4201376
5201478
6201567
7201664
8201750
9201847
10201949
11202021