Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАТТУЛГА" гэсэн нэртэй 8,096 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАТТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201064
2201167
3201261
4201359
5201461
6201574
7201654
82017139
9201886
10201962
11202080
12202163
1320222