Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАТБАЯР" гэсэн нэртэй 10,373 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАТБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201077
2201160
3201259
4201361
5201451
6201560
7201638
8201742
9201844
10201941
11202030
12202118
1320221