Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "БАТБАЯР" гэсэн нэртэй 10,526 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАТБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201077
2201160
3201259
4201361
5201451
6201560
7201639
8201742
9201843
10201934