Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "АНХБАЯР" гэсэн нэртэй 9,445 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010202
22011211
32012175
42013204
52014198
62015162
72016134
82017137
92018124
102019127
112020113
12202199
1320225