Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 05-р сарын 19 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 10,193 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011552
32012477
42013542
52014578
62015494
72016562
82017396
92018370
102019317
112020262
12202150