Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 10,408 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011552
32012477
42013542
52014579
62015494
72016563
82017398
92018374
102019318
112020269
122021229
13202216