Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АНАНД" гэсэн нэртэй 8,911 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АНАНД" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010234
22011269
32012378
42013557
52014787
62015826
72016860
82017773
92018804
102019787
112020757
122021607
13202241