Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "АМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 8,579 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010420
22011558
32012642
42013799
52014753
62015719
72016766
82017796
92018800
102019802
112020253