Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 9,811 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010420
22011557
32012639
42013801
52014753
62015719
72016766
82017794
92018802
102019816
112020720
122021711
13202256