Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 8,069 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010421
22011559
32012641
42013799
52014754
62015719
72016768
82017794
92018796
102019549