Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 10,825 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201046
2201135
3201252
4201340
5201435
6201531
7201629
8201726
9201822
10201924
11202019
12202124
1320224