Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АЛТАНГЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 8,311 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "АЛТАНГЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201070
2201175
3201251
4201374
5201476
6201565
7201686
8201761
9201870
10201968
11202052
12202142
1320224