Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 10-р сарын 20 өдрийн байдлаар "��������������������������������������������������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.