Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 06-р сарын 04 өдрийн байдлаар "ЧИНГИС" гэсэн нэртэй 633 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЧИНГИС" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201130
3201240
4201329
5201421
6201530
7201625
8201715
9201829
10201915
1120204