Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 03-р сарын 06 өдрийн байдлаар "ХАСАР" гэсэн нэртэй 303 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "ХАСАР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201015
2201118
3201215
420135
520148
6201520
7201615
8201713
9201818
10201925
11202011
1220211