Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 05-р сарын 28 өдрийн байдлаар "ХАСАР" гэсэн нэртэй 293 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ХАСАР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201015
2201118
3201215
420136
520148
6201520
7201615
8201713
9201818
10201925
1120201