Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЖИН" гэсэн нэртэй 7,581 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТЭМҮҮЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010352
22011357
32012376
42013400
52014378
62015331
72016284
82017258
92018281
102019133