Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 06-р сарын 04 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЖИН" гэсэн нэртэй 7,706 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТЭМҮҮЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010352
22011357
32012377
42013401
52014378
62015331
72016285
82017257
92018282
102019203
11202050