Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 03-р сарын 06 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЖИН" гэсэн нэртэй 7,860 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "ТЭМҮҮЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010352
22011357
32012377
42013402
52014378
62015331
72016285
82017259
92018284
102019203
112020194
1220218