Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 06-р сарын 25 өдрийн байдлаар "МӨНХЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 9,428 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "МӨНХЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201084
2201172
3201259
4201371
5201468
6201546
7201652
8201749
9201853
10201949
11202047
1220216