Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 08-р сарын 02 өдрийн байдлаар "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120111