Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 01-р сарын 19 өдрийн байдлаар "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120111