Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 03-р сарын 06 өдрийн байдлаар "ЕСҮХЭЙ" гэсэн нэртэй 625 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "ЕСҮХЭЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201025
2201133
3201242
4201344
5201422
6201552
7201628
8201727
9201834
10201935
11202026
1220214