Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 05-р сарын 28 өдрийн байдлаар "ГҮРСОРОНЗОНГОМБОСҮРЭНБОЛД" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"ГҮРСОРОНЗОНГОМБОСҮРЭНБОЛД" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.