Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 05-р сарын 28 өдрийн байдлаар "БӨРТЭ" гэсэн нэртэй 677 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БӨРТЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201042
2201140
3201257
4201338
5201446
6201544
7201644
8201734
9201853
10201945
1120208