Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 03-р сарын 06 өдрийн байдлаар "БӨРТЭ" гэсэн нэртэй 716 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "БӨРТЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201042
2201140
3201257
4201338
5201446
6201544
7201645
8201734
9201853
10201945
11202043
1220213