Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 05-р сарын 16 өдрийн байдлаар "АМАРБАЯСГАЛАНТБАЯРЖАВХЛАН" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "АМАРБАЯСГАЛАНТБАЯРЖАВХЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120171