Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 06-р сарын 04 өдрийн байдлаар "АЛЕКСАНДРМАКФАРЛЭЙНХАЗЕЛВҮҮДЖР" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АЛЕКСАНДРМАКФАРЛЭЙНХАЗЕЛВҮҮДЖР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120131