Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,870 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,582
2.Баянхонгор2,393
3.Архангай1,248
4.Дархан-Уул786
5.Сэлэнгэ760
6.Хөвсгөл753
7.Завхан676
8.Говь-Алтай663
9.Орхон597
10.Төв410
11.Өвөрхангай378
12.Өмнөговь347
13.Дорнод253
14.Булган209
15.Сүхбаатар147
16.Хэнтий137
17.Дорноговь130
18.Дундговь104
19.Говьсүмбэр96
20.Ховд87
21.Увс76
22.Баян-Өлгий38