Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 18,098 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,728
2.Баянхонгор2,397
3.Архангай1,260
4.Дархан-Уул791
5.Сэлэнгэ762
6.Хөвсгөл762
7.Завхан679
8.Говь-Алтай667
9.Орхон608
10.Төв414
11.Өвөрхангай387
12.Өмнөговь351
13.Дорнод259
14.Булган210
15.Сүхбаатар149
16.Хэнтий135
17.Дорноговь129
18.Дундговь107
19.Говьсүмбэр99
20.Ховд92
21.Увс75
22.Баян-Өлгий37