Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЦАГААН ГЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,804 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,172
2.Хөвсгөл961
3.Завхан887
4.Орхон301
5.Архангай104
6.Сэлэнгэ102
7.Дархан-Уул72
8.Төв53
9.Булган37
10.Хэнтий37
11.Дорноговь32
12.Өмнөговь10
13.Дорнод8
14.Сүхбаатар6
15.Дундговь6
16.Баянхонгор5
17.Говь-Алтай4
18.Увс3
19.Өвөрхангай2
20.Ховд1
21.Говьсүмбэр1