Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТАГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 8,309 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,610
2.Дорнод2,507
3.Сүхбаатар892
4.Хөвсгөл325
5.Дархан-Уул177
6.Сэлэнгэ173
7.Хэнтий148
8.Архангай88
9.Орхон86
10.Завхан75
11.Дорноговь69
12.Төв37
13.Өмнөговь30
14.Говьсүмбэр22
15.Өвөрхангай22
16.Увс13
17.Булган12
18.Баянхонгор11
19.Дундговь6
20.Ховд3
21.Говь-Алтай3