Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАР ГЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 292 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Завхан146
2.Улаанбаатар96
3.Орхон17
4.Архангай12
5.Дархан-Уул10
6.Дорноговь3
7.Хэнтий3
8.Ховд2
9.Сэлэнгэ2
10.Хөвсгөл1