Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,653 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,283
2.Улаанбаатар999
3.Ховд386
4.Төв237
5.Архангай154
6.Хэнтий140
7.Сэлэнгэ118
8.Дархан-Уул111
9.Орхон85
10.Баянхонгор38
11.Дорноговь23
12.Булган20
13.Дорнод15
14.Өмнөговь12
15.Завхан10
16.Увс9
17.Говь-Алтай5
18.Хөвсгөл3
19.Өвөрхангай2
20.Дундговь1
21.Говьсүмбэр1
22.Сүхбаатар1