Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,689 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,306
2.Улаанбаатар1,003
3.Ховд388
4.Төв238
5.Архангай153
6.Хэнтий140
7.Сэлэнгэ121
8.Дархан-Уул112
9.Орхон88
10.Баянхонгор38
11.Дорноговь24
12.Булган19
13.Дорнод16
14.Өмнөговь10
15.Завхан10
16.Увс9
17.Говь-Алтай5
18.Хөвсгөл3
19.Өвөрхангай2
20.Дундговь2
21.Сүхбаатар1
22.Говьсүмбэр1