Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,192 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар542
2.Архангай188
3.Хөвсгөл139
4.Дорнод74
5.Завхан68
6.Сүхбаатар61
7.Орхон34
8.Сэлэнгэ29
9.Дархан-Уул25
10.Төв11
11.Булган5
12.Ховд5
13.Хэнтий4
14.Говьсүмбэр3
15.Дорноговь2
16.Өмнөговь1
17.Увс1