Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ШАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 33,668 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13,461
2.Хөвсгөл8,095
3.Өвөрхангай1,393
4.Сэлэнгэ1,301
5.Дархан-Уул1,297
6.Орхон1,243
7.Увс762
8.Дорнод715
9.Завхан656
10.Төв649
11.Булган635
12.Дорноговь591
13.Сүхбаатар525
14.Ховд519
15.Өмнөговь487
16.Хэнтий401
17.Говь-Алтай290
18.Архангай231
19.Дундговь168
20.Говьсүмбэр136
21.Баянхонгор105
22.Баян-Өлгий8