Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЦАГААН ГЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,808 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,178
2.Хөвсгөл961
3.Завхан889
4.Орхон302
5.Сэлэнгэ102
6.Архангай101
7.Дархан-Уул71
8.Төв53
9.Булган37
10.Хэнтий37
11.Дорноговь32
12.Өмнөговь9
13.Дорнод8
14.Сүхбаатар6
15.Дундговь6
16.Баянхонгор5
17.Говь-Алтай4
18.Увс3
19.Өвөрхангай2
20.Говьсүмбэр1
21.Ховд1