Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,648 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,847
2.Сүхбаатар821
3.Дорнод772
4.Хэнтий350
5.Завхан158
6.Ховд155
7.Дархан-Уул80
8.Хөвсгөл79
9.Архангай72
10.Төв65
11.Орхон50
12.Сэлэнгэ49
13.Дорноговь48
14.Дундговь25
15.Өмнөговь17
16.Өвөрхангай17
17.Говьсүмбэр15
18.Булган14
19.Баянхонгор11
20.Увс3