Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,044 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,046
2.Дорнод188
3.Ховд182
4.Сүхбаатар121
5.Хэнтий110
6.Өвөрхангай86
7.Баянхонгор46
8.Дархан-Уул44
9.Сэлэнгэ42
10.Хөвсгөл33
11.Орхон32
12.Төв27
13.Говьсүмбэр20
14.Завхан19
15.Дорноговь14
16.Архангай14
17.Дундговь7
18.Булган5
19.Өмнөговь4
20.Баян-Өлгий2
21.Говь-Алтай2