Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭВТҮҮЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 19 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Орхон9
2.Улаанбаатар7
3.Архангай2
4.Сэлэнгэ1