Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОТГОЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,332 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,668
2.Хөвсгөл1,574
3.Сэлэнгэ575
4.Орхон551
5.Завхан534
6.Дархан-Уул511
7.Төв452
8.Дорнод378
9.Булган188
10.Хэнтий188
11.Дорноговь111
12.Баянхонгор108
13.Говь-Алтай92
14.Архангай84
15.Ховд82
16.Өвөрхангай51
17.Говьсүмбэр48
18.Сүхбаатар46
19.Увс34
20.Өмнөговь27
21.Дундговь22
22.Баян-Өлгий8