Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,939 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,492
2.Сүхбаатар3,474
3.Дорнод2,992
4.Хөвсгөл432
5.Завхан307
6.Хэнтий244
7.Архангай238
8.Орхон167
9.Дорноговь133
10.Сэлэнгэ119
11.Дархан-Уул103
12.Төв75
13.Өмнөговь44
14.Булган30
15.Өвөрхангай27
16.Говьсүмбэр15
17.Ховд15
18.Баянхонгор14
19.Дундговь8
20.Говь-Алтай7
21.Баян-Өлгий2
22.Увс1