Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,603 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,733
2.Говь-Алтай1,136
3.Дундговь858
4.Увс776
5.Дархан-Уул658
6.Сэлэнгэ585
7.Дорноговь296
8.Хөвсгөл289
9.Орхон279
10.Төв244
11.Хэнтий172
12.Ховд163
13.Говьсүмбэр107
14.Булган107
15.Өвөрхангай56
16.Дорнод52
17.Өмнөговь43
18.Завхан14
19.Архангай12
20.Баянхонгор11
21.Сүхбаатар11
22.Баян-Өлгий1