Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,402 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,640
2.Говь-Алтай1,113
3.Дундговь844
4.Увс765
5.Дархан-Уул658
6.Сэлэнгэ581
7.Хөвсгөл287
8.Дорноговь287
9.Орхон273
10.Төв236
11.Хэнтий168
12.Ховд156
13.Говьсүмбэр104
14.Булган101
15.Өвөрхангай52
16.Дорнод49
17.Өмнөговь42
18.Архангай13
19.Баянхонгор11
20.Сүхбаатар11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1