Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТУГЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,998 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5,235
2.Говь-Алтай1,483
3.Хэнтий1,053
4.Дорнод800
5.Дархан-Уул582
6.Сэлэнгэ405
7.Төв314
8.Орхон296
9.Дорноговь187
10.Увс186
11.Баянхонгор95
12.Өмнөговь63
13.Хөвсгөл51
14.Ховд45
15.Булган43
16.Архангай40
17.Говьсүмбэр39
18.Завхан28
19.Сүхбаатар27
20.Дундговь17
21.Өвөрхангай8
22.Баян-Өлгий1