Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТУГЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,763 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5,066
2.Говь-Алтай1,455
3.Хэнтий1,040
4.Дорнод799
5.Дархан-Уул571
6.Сэлэнгэ407
7.Төв311
8.Орхон294
9.Увс183
10.Дорноговь179
11.Баянхонгор95
12.Өмнөговь61
13.Хөвсгөл50
14.Булган46
15.Ховд44
16.Архангай40
17.Говьсүмбэр39
18.Завхан33
19.Сүхбаатар24
20.Дундговь17
21.Өвөрхангай8
22.Баян-Өлгий1