Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,565 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,140
2.Өмнөговь861
3.Дархан-Уул780
4.Увс644
5.Завхан438
6.Орхон387
7.Сэлэнгэ344
8.Дундговь290
9.Хөвсгөл278
10.Говь-Алтай211
11.Баянхонгор179
12.Өвөрхангай151
13.Ховд150
14.Төв143
15.Архангай132
16.Булган99
17.Дорнод85
18.Хэнтий77
19.Дорноговь73
20.Говьсүмбэр65
21.Сүхбаатар38