Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,859 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,353
2.Өмнөговь888
3.Дархан-Уул778
4.Увс655
5.Завхан441
6.Орхон400
7.Сэлэнгэ345
8.Дундговь294
9.Хөвсгөл281
10.Говь-Алтай216
11.Баянхонгор183
12.Өвөрхангай161
13.Ховд149
14.Төв143
15.Архангай131
16.Булган96
17.Дорнод85
18.Хэнтий83
19.Дорноговь73
20.Говьсүмбэр64
21.Сүхбаатар39
22.Баян-Өлгий1