Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ НАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 5,950 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,629
2.Өмнөговь352
3.Орхон332
4.Завхан310
5.Дархан-Уул280
6.Сэлэнгэ169
7.Дундговь164
8.Хөвсгөл161
9.Төв124
10.Баянхонгор88
11.Дорноговь72
12.Говьсүмбэр59
13.Архангай50
14.Булган43
15.Дорнод42
16.Өвөрхангай29
17.Хэнтий20
18.Увс13
19.Ховд5
20.Сүхбаатар5
21.Говь-Алтай3