Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,595 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар605
2.Баянхонгор228
3.Хэнтий129
4.Төв84
5.Дундговь79
6.Орхон78
7.Архангай72
8.Говьсүмбэр60
9.Булган43
10.Завхан42
11.Сэлэнгэ35
12.Дорнод32
13.Дорноговь24
14.Хөвсгөл22
15.Дархан-Уул19
16.Өвөрхангай14
17.Сүхбаатар13
18.Увс8
19.Өмнөговь8