Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,905 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12,422
2.Говь-Алтай963
3.Ховд889
4.Дархан-Уул620
5.Орхон479
6.Хөвсгөл456
7.Сэлэнгэ399
8.Дундговь361
9.Баянхонгор302
10.Төв226
11.Дорноговь139
12.Өвөрхангай111
13.Дорнод104
14.Өмнөговь102
15.Хэнтий85
16.Говьсүмбэр78
17.Архангай45
18.Завхан43
19.Булган40
20.Увс17
21.Сүхбаатар16
22.Баян-Өлгий8