Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,682 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,302
2.Улаанбаатар1,002
3.Ховд387
4.Төв238
5.Архангай152
6.Хэнтий140
7.Сэлэнгэ121
8.Дархан-Уул112
9.Орхон87
10.Баянхонгор38
11.Дорноговь24
12.Булган19
13.Дорнод16
14.Өмнөговь11
15.Завхан10
16.Увс9
17.Говь-Алтай5
18.Хөвсгөл3
19.Дундговь2
20.Өвөрхангай2
21.Сүхбаатар1
22.Говьсүмбэр1