Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МУХУЛАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 72 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар62
2.Орхон7
3.Архангай2
4.Сэлэнгэ1