Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МУХЛАЙХАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 91 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар41
2.Ховд26
3.Орхон9
4.Дархан-Уул6
5.Сэлэнгэ5
6.Төв3
7.Өмнөговь1