Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МУХЛАЙНХАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 86 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Ховд55
2.Улаанбаатар22
3.Дархан-Уул4
4.Увс2
5.Орхон1
6.Сэлэнгэ1
7.Төв1