Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МУХЛАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 339 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар165
2.Увс66
3.Ховд38
4.Орхон25
5.Төв14
6.Сэлэнгэ11
7.Дархан-Уул7
8.Өвөрхангай4
9.Завхан4
10.Дорноговь4
11.Дорнод1