Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МУХАЛАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 8 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7
2.Төв1