Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 8 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4
2.Сэлэнгэ3
3.Архангай1