Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 104 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар59
2.Говь-Алтай34
3.Орхон7
4.Ховд2
5.Дорноговь1
6.Төв1