Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛИР" гэдэг ургийн овогтой нийт 61 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар53
2.Төв3
3.Хэнтий2
4.Баянхонгор1
5.Дархан-Уул1
6.Орхон1