Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛЕР" гэдэг ургийн овогтой нийт 44 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар31
2.Орхон6
3.Сэлэнгэ4
4.Говь-Алтай2
5.Дархан-Уул1